Unidigital

unidigital logo web

Polica privatnosti

Ovom Politikom zaštite osobnih podataka obrta UNIDIGITAL, Vukovarska 127, 21000 Split, OIB: 99599228906 kao voditelja obrade osobnih podataka utvrđuju se uvjeti i načini prikupljanja i obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba), te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Kao voditelj obrade obrađujemo osobne podatke ispitanika (korisnika usluga, posjetitelja web stranice, podnositelja zahtjeva/upita i drugih osoba) poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenih važećim propisima, te na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka

1. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1.1. Obrtu UNIDIGITAL kao voditelju obrade osobnih podataka izrazito je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka u našem poslovanju stoga poslujemo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (GDPR) i mjerodavnim zakonima o zaštiti osobnih podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke voditelj obrade može prikupljati, na koji način koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.
Voditelj obrade neće prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (primjerice, prilikom rezervacije termina, upita o uslugama i sl.), odnosno, date svoj pristanak (privolu) ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.
Kao Voditelj obrade obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nužni u i to u sljedeće svrhe:
– Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe komunikacije s Vama: kada nam se obratite s upitom za naše usluge, zahtjevom za ponudu ili s primjedbom na naše usluge, obrađivat ćemo podatke koje ste nam dostavili kako bismo Vas povratno kontaktirali i postupili prema Vašem zahtjevu.
– Vaše osobne podatke koji su nužni kod slanja upita ili pretplate na nwesletter: kada ste zainteresirani za usluge koje nudimo, Vaše podatke prikupljamo kako bismo mogli kreirati najbolju moguću ponudu, kako bi vas obavještavali o novostima te kako bismo pravovremeno i uredno dogovorili i izvršili usluge koje ste tražili,
– Vaše osobne podatke koji su nužni za pružanje i naplatu naših usluga

1.2. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe i to:
– u svrhu boljeg funkcioniranja svih značajki Internetske stranice https://www.unidigital.hr i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.
– u svrhu praćenja i unaprjeđenja kvalitete usluga: Vaše zadovoljstvo iznimno nam je bitno te u tu svrhu koristimo upitnike u kojima možete ocijeniti naše usluge i iznijeti primjedbe. Pritom sami odlučujete hoćete li popuniti takve upitnike te hoćete li i u kojoj mjeri u njima navesti osobne podatke;
– u svrhu povezivanja s nama putem društvenih mreža u svrhu odgovaranja na Vaše upite;
– obrada Vaše molbe ili prijave za posao u našim poslovnim jedinicama
– fotografiranje događanja i aktivnosti koje organiziramo;
– slanja newslettera.

2. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Informacije o kolačićima

Na internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Zakon o elektroničkim komunikacijama propisuje da možemo pohraniti kolačiće na vašem uređaju ako su oni nužno potrebni za rad ove stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebna nam je vaša privola. Ova Stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju treće strane koje se pojavljuju na našim stranicama.

Nužni kolačići

Nužni kolačići pomažu da web-lokacija bude korisna, omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija po Stranici i pristup sigurnim područjima web-lokacije. Web-lokacija ne može ispravno funkcionirati bez tih kolačića. Nužni se kolačići mogu pohraniti neovisno o privoli korisnika Stranice u skladu sa zakonskim propisom.

Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju web-lokaciju, na primjer koje stranice posjetitelji najčešće posjećuju. Koristimo ih kako bismo poboljšali funkcioniranje naše web-lokacije. Međutim, neki od njih mogu biti kolačići trećih strana, a podaci koje prikupljamo mogu se svrstati u namjene koje su nama kao vlasniku Stranice nepoznate. Za više informacija vidite pravila o privatnosti tih procesora treće strane.

Marketinški kolačići

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web – stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju: Facebooka i Instagrama

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima integrirane komponente poduzeća Facebook i Instagrama

Facebook i Instagram su društvene mreže, kojima je operativno društvo Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska. Pravila za zaštitu podataka koju su objavili Facebook i Instagram, dostupna su na adresi https://facebook.com/about/privacy/
i https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na tim društvenim mrežama.

Upravljanje privolama
Dodijeljene nam privole možete uvijek opozvati. Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije opozivanja privole.

3.KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici : https://www.unidigital.hr
Vaša prava su:
3.1. Pravo na pristup osobnim podacima
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.
3.2. Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.
Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.
3.3. Pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
osobni podaci nezakonito su obrađeni;
osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade
osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.
3.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
3.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:
osporavate njihovu točnost
ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
3.5. Pravo na prigovor
Ako se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

4. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima. Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

5.VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

6. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA – KONTAKT INFORMACIJE

Radi ostvarivanja svojih prava možete se može obratiti imenovanom službeniku za zaštitu osobnih podataka slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka elektroničkom poštom na e-mail adresu info@unidigital.hr . ili poštom na adresu: UNIDIGITAL, obrt za usluge, Vukovarska 127, 21000 Split, Hrvatska.

7. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

8. PITANJA I KOMENTARI

Voditelj obrade će odgovoriti na sve zahtjeve ispitanika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka te kako bismo odgovorili na sve Vaše upite u svezi obrade Vaših osobnih podataka molimo Vas da nas kontaktirate pisanim putem na e-mail adresu imenovanog službenika za zaštitu podataka: info@unidigital.hr.