Unidigital

unidigital logo web

Bard: Nova generacija umjetne inteligencije koja transformira svijet

bard google

Što ćete pročitati u članku?

Uvod

Umjetna inteligencija (AI) je tehnologija koja se ubrzano razvija i ima potencijal transformirati mnoge aspekte našeg života. Jedan od najnovijih trendova u AI tehnologiji je razvoj velikih jezičnih modela (LLM), poput Barda i ChatGPT-a.

O nastanku i kreatorima

Bard je LLM koji je razvio Google AI. Treniran je na ogromnom skupu podataka teksta i koda, a sposoban je generirati tekst, prevoditi jezike, pisati različite vrste kreativnog sadržaja i odgovarati na vaša pitanja na informativan način.

ChatGPT je također LLM, ali ga je razvio OpenAI. Treniran je na sličnom skupu podataka kao Bard, ali ima neke različite mogućnosti. Na primjer, ChatGPT je bolji u generiranje kreativnog sadržaja, poput pjesama, koda, skripti, glazbenih djela, e-pošte, pisama itd., dok je Bard bolji u odgovaranju na vaša pitanja na informativan način, čak i ako su otvorena, izazovna ili čudna.

Bard: Mogućnosti danas

Može obavljati širok raspon zadataka, uključujući:

  • Generiranje teksta: Može generirati tekst u različitim stilovima i formatima, uključujući pjesme, priče, skripte, glazbena djela, e-poštu, pisma itd.
  • Prevođenje jezika: Može prevoditi između 100+ jezika.
  • Odgovaranje na pitanja: Može odgovoriti na vaša pitanja na informativan način, čak i ako su otvorena, izazovna ili čudna.

Bard: Što možemo očekivati u budućnosti

Iako još uvijek u razvoju, ima potencijal postati moćno sredstvo koje se može koristiti u raznim područjima, uključujući:

  • Obrazovanje: Može se koristiti za personalizaciju nastave, pružanje povratnih informacija studentima i automatizaciju zadataka.
  • Poslovanje: Može se koristiti za automatizaciju procesa, poboljšanje donošenja odluka i razvoj novih proizvoda i usluga.
  • Zabava: Može se koristiti za stvaranje novih oblika zabave, poput virtualne stvarnosti i umjetne inteligencije.

Koje su razlike između Barda i ChatGPT-a

Bard i ChatGPT su oba LLM-a, ali imaju neke ključne razlike:

  • Bard je treniran na skupu podataka koji je 100 puta veći od skupa podataka na kojem je treniran ChatGPT. To znači da je u stanju generirati tekst koji je točniji, koherentniji i kreativniji.
  • Bard je dizajniran da bude informativen, dok je ChatGPT dizajniran da bude kreativan. To znači da je bolji u odgovaranju na vaša pitanja na informativan način, dok je ChatGPT bolji u generiranje kreativnog sadržaja.

Zaključak

Bard je nova generacija umjetne inteligencije koja ima potencijal transformirati mnoge aspekte našeg života. Još je uvijek u razvoju, ali je već u stanju obavljati širok raspon zadataka. U budućnosti bi mogao postati moćno sredstvo koje se može koristiti u raznim područjima, uključujući obrazovanje, poslovanje i zabavu.